Du använder en gammal webbläsare

Du använder en äldre version av Internet Explorer som denna webbplats inte är anpassad för. Du behöver använda Chrome, Safari eller annan modern webbläsare.

Med knappen nedan kan du ladda ned och installera Google Chrome.
Ladda ned Chome
Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas uttrycker Sensus pedagogiska förhållningssätt vid möten inom folkbildningen och bidrar till reflektion och samtal om hur grupper lär och utvecklas tillsammans.

Visa mer
Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

Kännetecken för en studiecirkel

Vad tycker du kännetecknar en riktigt bra studiecirkel?

Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

Drivkrafter som ledare

 • Varför vill du vara ledare?
 • Vilka är dina drivkrafter?
Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

Beskriv en riktigt bra lärandesituation

 • Vad hände?
 • Varför var det så bra?
 • Hur kändes det?
 • Hur var stämningen i gruppen?
 • Vad gjorde du som ledare?

Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

Att alla är delaktiga och att vi lär av varandra är viktiga delar i Sensus förhållningssätt

 • Vad är viktigt för att skapa delaktighet?
 • Vad kan du konkret göra som ledare för att främja allas delaktighet?
 • Vilka metoder kan du använda?
Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

Respekt för varandra

 • Vad betyder ordet respekt för dig?
 • Hur märks det om deltagarna i en grupp respekterar varandra?
Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

En av Sensus ledstjärnor är att alla ska bli sedda

 • Hur kan du bidra till att deltagarna i gruppen ser varandra?
 • Vad kan du som ledare göra för att se alla?
Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

En av Sensus ledstjärnor är att olikheter tas tillvara

 • Varför är det viktigt med olikheter i gruppen?
 • Vad bidrar olikheter till?
 • Hur kan du som ledare främja att olikheter i gruppen tas tillvara?
Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

Alla i en grupp har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter och ingen ska bli diskriminerad

Hur kan du som ledare bidra till detta?

Vilja mötas

Vilja mötas

Vilja mötas
"
"

För att kunna lära sig är det viktigt att det är meningsfullt

Hur vet du som ledare att deltagarna upplever att det är meningsfullt?

Lämna feedback
Vad tycker du?

Vår sajt för samtalskort är skapad för att underlätta i arbetet med att skapa olika slags samtalskort utan att behöva skicka stora upplagor till tryckeriet.

Vi vill gärna veta vad du tycker – har du tips, råd, feedback eller stött på problem med sajten? Hör gärna av dig till oss via formuläret!

Tack!

Vi uppskattar att du tog dig tid och även om vi inte alltid återkopplar (beroende på belastning) så läser vi alltid allt.

Ajdå, något gick fel. Prova igen!